ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/01/2554
 • หมดเขต    07/02/2554
 • อ่าน   767
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294