ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับม.1 ม. 4 ปีการศึกษา 2554
 •     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับม.1 ม. 4 ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5317-4551 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    16/02/2554
 • อ่าน   693
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294