ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงาน กศน. จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน. เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงาน กศน. จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1177
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    28/01/2554
 • อ่าน   934
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294