ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    28/01/2554
 • อ่าน   888
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294