ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-942857
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2554
 • หมดเขต    16/03/2554
 • อ่าน   651
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294