ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ หลักสูตร 1 ปี (ภาคพิเศษ) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ : ESC งานบริการและวิเทศสัมพันธ์ (ชั้นที่ 1) อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-946710,053-947628 หรือ Download ใบสมัครและรายงานตรวจสุขภาพได้ที่ www.cmed.cmu.ac.th และ www.med.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำดภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2554
 • หมดเขต    30/04/2554
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294