ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและร้านค้ามินิมาร์ท
 •     โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมน์ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและร้านค้ามินิมาร์ท ู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบได้ที่ ห้องฝ่ายการเงินและบุคคลากร โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2554 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-441809,442110 ต่อ 123 หรือ 138
 • หน่วยงาน    โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมน์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2554
 • หมดเขต    23/03/2554
 • อ่าน   845
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294