ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • อบรมณ์มัคคุเมศเฉพาะทาง (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่ 5
 •     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมณ์มัคคุเมศเฉพาะทาง (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่)รุ่นที่ 5 ผู้สนใจติดต่องานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 2696
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    02/07/2554
 • อ่าน   718
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294