ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถ Download จาก http://finance.oop.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5394-3134
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2554
 • หมดเขต    20/04/2554
 • อ่าน   681
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294