ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ หมวดบุคลากร แผนกธุรการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ www.phupingpalace.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 053-223065 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/03/2554
 • หมดเขต    12/04/2554
 • อ่าน   838
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294