ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์
 •     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5387-5400-4
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2554
 • หมดเขต    31/03/2554
 • อ่าน   689
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294