ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าว 14 มีนาคม 2554

ปฏิทินข่าว 14 มีนาคม 2554 วันจันทร์

08.30 น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “สนุกกับ 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 14” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2554 ณ ภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.45 น กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน สำหรับแพทย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในเขต 13 จังหวัดภาคเหนือ ในหัวข้อเรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน และหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อเกิดบริการในชุมชน และเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิต และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง

09.00 น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 ระหว่าง 14 - 25 มีนาคม 2554 โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 5-12 ปี หรือนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00 น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการทบทวนความรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตร “Intensive English for M1-M3 & M4-M6” โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00 น นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิศษ งานบริหารการพยาบาลและวิชาการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนกรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง และนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ฝน แสงสิงแก้ว อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง

10.00 น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 433 คน เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10.30 น นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบสารแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ผ่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคเงินพร้อมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (การเปิดศูนย์ยังไม่แน่นอน โปรดตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

13.00 น คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมการสร้างสรรค์การ์ตูนความรู้ สำหรับเยาวชนระดับชั้น ม.1–ม.6 ระหว่าง 14–25 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานสร้างสรรค์การ์ตูนเคลื่อนไหว สารคดีกบนอกกะลา หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถนนนิมมานเหมินทร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Brand Building for Success แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 474 คน เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฝ่ายข่าว 202.129.35.13 [ 13 มี.ค. 2554 เวลา 23:40 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]