ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าวประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศรีลานนา ณ อำเภอแม่แตง
09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
09.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้มีข้าราชการทำผิดวินัย” ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส
09.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดตามโครงการ ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครอง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัด
09.30 น. งานเสวนา Chiang Mai Long Stay Forum 2014 “ทิศทางธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือในอนาคต” ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
10.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพิธีเปิดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
13.00 น. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมก้าวนำความคิดพิชิตการฟ้องร้อง ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อบรม “การจัดการ supply และอุปกรณ์ปลอดเชื้ออย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ณ ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี
13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
14.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีชงชา ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

พลอยรตา ตะติโน 116.58.243.73 [ 15 พ.ค. 2557 เวลา 16:53 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]