ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าววันอังคารที่ 15 เดือนกันยายน 2558

09.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. นายทะนงศักดิ์ พงษ์ประเสิรฐ หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรและรับฟังการสัมมนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน
09.30 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาขออนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวใน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
10.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การเรียนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
11.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่
13.30 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์และพิจารณาโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
13.30 น. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
14.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ ของ อปท. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
19.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดพิมลกัลย์ - จรุณี 116.58.246.58 [ 14 ก.ย. 2558 เวลา 21:51 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]