ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าววันพุธที่ 13 มกราคม 2559

08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

08.20 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สวนหลวง ร. 9 ถนนโชตนา

09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว และเวทีสมัชชาสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี

09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง

09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียบงใหม่แกรนด์วิว

09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ แก่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

09.30 น. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC แก่ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

10.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ เทศบาล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

10.00 น. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนวชายแดน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

10.30 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงชี้แจงการจัดระเบียบถนนคนเดิน(วันอาทิตย์)และการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยย่านไนท์บาซ่าร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 5 (หลังใหม่) สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

13.00 น. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ณ หอประชุมกองร้อย อส.จ.ชม.ที่ 1

13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ตร.ชม.จำกัด

14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley ด้วยกลไกการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องสุโขทัย 1 และ 2 โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน ประดิษฐาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล

15.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเกี่ยวกับ Chiang Mai Smart City ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิมลกัลย์ เดชะชัย 110.78.173.17 [ 12 ม.ค. 2559 เวลา 19:31 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]