ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าววันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน
09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี ระบบราชการไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
09.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเพื่อตรวจนับคะแนนคณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด ณ อำเภอแม่แตง
10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกองทุนยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบพื้นที่ให้บริการที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การจัดทำกิจกรรมรณรงค์การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองแม่ข่า หมู่ 9 บ้านแม่ข่าใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม Conference ตำบลละ 5 ล้านบาท ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาและแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการ “คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า” ณ เวทีกิจกรรมสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
16.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16 เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
17.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดตัวหนังสือ COMPASS Gourmet & Cuisine และ GINDEE Magazine ณ ชั้น G เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
19.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและกล่าวนำปฏิญาณคนไทยรักษ์หวงแหนป่า พร้อมรับมอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรเพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนหมอกควัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่ 110.77.204.114 [ 22 ก.พ. 2559 เวลา 18:26 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]