ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

07.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ณ ลานรมน้ำ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
08.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ภัตตาคารตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต และพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3 / 2562 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารประชุมและฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
09.30 น. การประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารเสนอเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
09.45 น. นายพลากร สุวรรณ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
10.00 น. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของแหล่งน้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
13.20 น. นายพลากร สุวรรณ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7 / 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
13.30 น. นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่ 110.78.173.63 [ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 17:18 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]